BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Dex de Dialeeuw is de naam van:

Stichting Rob M. Visser Nijmegen

Postbus 459

6500 AL Nijmegen

Mail: mail@dexdedialeeuw.nl

Telefoon: 024 3606222

Internet: www.dexdedialeeuw.nl

Bank: NL RABO 0307 3643 48

KvK: 64529525

ANBI / RSIN: 855705723 (8 juni 2016)

Kamer van Koophandel
Statuten
Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Beschikking ANBI
Privacy Statement
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017