BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Dex de Dialeeuw is de naam van:

Stichting Rob M. Visser Nijmegen

Postbus 459

6500 AL Nijmegen

Mail: mail@dexdedialeeuw.nl

Telefoon: 024 3606222

Internet: www.dexdedialeeuw.nl

Bank: NL59RABO 0307 3643 48

KvK: 64529525

ANBI / RSIN: 855705723 (8 juni 2016)