Privacybeleid2022-06-06T11:45:13+00:00

PRIVACY STATEMENT

Stichting Rob M. Visser Nijmegen onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, potentiële vrijwilligers, stagiaires, bezoekers van de website en van haar medewerkers en bestuurders. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Welke gegevens registreert Stichting Rob M. Visser Nijmegen? 
Stichting Rob M. Visser Nijmegen (Dex de Dialeeuw) registreert toegestane gegevens zoals: 

 • achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger; 
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers; 
 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Dex de Dialeeuw; 
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen alsmede geefgedrag; 
 • persoonlijke gegevens ten behoeve van relatiemanagement; 
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten gesponsord door Stichting Rob M. Visser Nijmegen. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de gesponsorde activiteiten; daarnaast ook tekeningen en bedankjes is welke vorm dan ook; 
 • gegevens die betrekking hebben op de aanmelding van potentiële vrijwilligers en stagiaires zoals motivatie, vaardigheden, opleidingen (scholingen, cursussen etc.), arbeidsverleden (vroegere werkgevers) en beschikbaarheid ten behoeve van het recruitmentproces voor vrijwilligerswerk of stageplaats binnen Stichting Rob M. Visser Nijmegen. 

Waarvoor gebruikt Stichting Rob M. Visser Nijmegen je gegevens? 
Stichting Rob M. Visser Nijmegen gebruikt je gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn; 
 • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties; 
 • intern beheer; 
 • het behandelen van geschillen; 
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten; 
 • het doen uitoefenen van controle door een accountant of door een van overheidswege aangewezen instantie; 
 • voor het recruitmentproces voor vrijwilligerswerk of stageplaats. 

Inzage in je gegevens
Je hebt altijd recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per mail.
Stichting Rob M. Visser Nijmegen
Postbus 459
6500 AL Nijmegen
mail@dexdedialeeuw.nl 

Het kan zijn dat om aanvullende gegevens wordt gevraagd om zeker te weten dat jij bent wie je zegt dat je bent, om aan jouw inzageverzoek te voldoen. Op het verzoek zal Stichting Rob M. Visser Nijmegen binnen 1 maand reageren via post of per mail. 

Als je vindt dat Stichting Rob M. Visser Nijmegen je verzoek niet (tijdig) honoreert of als je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website van Stichting Rob M. Visser Nijmegen
Op de website van Stichting Rob M. Visser Nijmegen www.dexdedialeeuw.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Stichting Rob M. Visser Nijmegen haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren. 

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Stichting Rob M. Visser Nijmegen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites. 

De toegestane bewaartermijn
Stichting Rob M. Visser Nijmegen verwijdert/anonimiseert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen: 

 • Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stopgezet en geen post van Stichting Rob M. Visser Nijmegen wenst te ontvangen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten; 
 • Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te gaan doen (hierbij is geen sprake van een machtiging maar betaling/schenking via eigen acceptgiro’s of overboeking) en geen post meer van Stichting Rob M. Visser Nijmegen / Dex de Dialeeuw wenst te ontvangen; 
 • Binnen 1 maand na het uitoefenen van het recht op verwijdering; 
 • Bij gerichte vacatures voor (vrijwilligers)werk, 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Stichting Rob M. Visser Nijmegen informeert de sollicitanten hierover per post of per mail. Wanneer de sollicitant/kandidaat het op prijs stelt de gegevens pas na 12 maanden te laten verwijderen, dan moet hij/zij hiervoor expliciet toestemming geven in de brief of mail; 
 • Na 12 maanden bij overige aanmeldingen voor vrijwilligerswerk of stageplaats. 

Indien de begunstiging is stopgezet maar men wil wel post van Stichting Rob M. Visser Nijmegen / Dex de Dialeeuw ontvangen, dan worden de persoonsgegevens bewaard. 

Vestigingsadres
Stichting Rob M. Visser Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 6
6512 AP Nijmegen
KvK: 64529525 

Ga naar de bovenkant