Jeugdeducatiefonds, partner van Dex de Dialeeuw/Stichting Rob M Visser Nijmegen

Dex steunt het Jeugdeducatiefonds daar waar het aanvragen betreft van kinderen met diabetes, bijvoorbeeld door het financieren van projecten gezonde voeding. Het Jeugdeducatiefonds verwijst kinderen met diabetes door naar Dex of doet verzoeken om steun van deze kinderen aan Dex.

Uitgangspunt van het Jeugdeducatiefonds is dat ieder kind zijn of haar talenten zo goed mogelijk kan ontplooien, waarbij financiële belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen, zodra er sprake is van het niet voor handen zijn van voorliggende voorzieningen. Het Jeugdeducatiefonds heeft een vangnetfunctie en kan worden ingezet daar waar het fonds actief is en de voorliggende voorzieningen zijn uitgeput of niet voorhanden zijn. Het volwaardig kunnen meedoen tijdens scholing of opleidingscarrière, is essentieel voor de ontwikkeling naar volwassenheid. Mee kunnen doen op school en laten zien wat je kan is van zeer groot belang en levert een bijdrage aan het voorkomen van een gebrekkig gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Het Jeugdeducatiefonds wil dat de talenten van kinderen, ondanks een financiële belemmering, zo goed mogelijk benut worden. Door mee te kunnen doen op school, maar ook met naschoolse activiteiten zoals een schoolkamp of een stage of, net zoals andere klasgenoten, te werken met een computer. Extra inzet tijdens onderwijstrajecten voor kinderen uit gezinnen met een sociaal minimum en waar sprake is van een achterstandssituatie, bevordert de ontplooiingsmogelijkheden en levert daardoor een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie. Meedoen, participeren bevordert de integratie van een kind of jongere.

Kijk voor meer informatie op: www.jeugdeducatiefonds.nl.