SPELREGELS

Lees hier onze spelregels om te zien
of Dex de Dialeeuw jou kan helpen!

Ieder kind mag één keer per jaar een beroep doen op de Stichting.

Wij maken het bedrag (tot maximaal €250,- per verzoek) alleen over naar de bestemmingspartij. Verzoeken naar privé bankrekeningen worden niet geaccepteerd.

Indien wij jouw aanvraag hebben goedgekeurd ontvangen wij graag achteraf een foto, tekening of iets anders leuks wat ons een glimlach bezorgt en wat gedeeld mag worden in de social media (desgewenst anoniem).

Heb je na het lezen van bovenstaande punten nog vragen?

  • Als je kunt aantonen dat je wettelijk ouder/verzorger bent en kunt aantonen dat jouw kind Diabetes Mellitus heeft;
  • Als je een beschikking* zorgtoeslag kunt overleggen die niet ouder is dan 2 jaar;
  • Als je in het huidige kalenderjaar nog niet eerder een aanvraag hebt ingediend bij Dex.
  • Zijn alle antwoorden op bovenstaande vragen positief? Dan kun je een aanvraag indienen!

Zijn alle antwoorden op bovenstaande vragen positief?

Dan kun je een aanvraag indienen, die altijd goedgekeurd dient te worden door het bestuur van Dex.

*Als hieraan niet wordt voldaan, kan de aanvrager verzoeken hem ontheffing van de financiële toets te verlenen op grond van de hardheidsclausule. Zie toelichting beleidsplan pagina 6.