Stichting Dex de Dialeeuw  zoekt 2 nieuwe Bestuursleden die kinderen en jongeren met diabetes een warm hart toedragen

In verband met de periodieke bestuurswissel hebben we plaats voor 2 Bestuursleden die zich bezighouden met strategie, beleidszaken en toezicht. De portefeuille­verdeling vindt plaats in overleg met de nieuwe Bestuursleden.

Het bestuur bestaat in totaal uit 5 leden, waarvan 2 zich met name richten op operationele zaken. Voor secretariële en financiële zaken wordt de stichting al vanaf de eerste dag ondersteund door ROVINIJ.

Wat heb je in huis?

  • Enige bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een non-profit- of ANBI-organisatie.
  • Affiniteit met diabetes of met de sector zorg en welzijn.
  • Raakvlak met Nijmegen, met de andere bestuursleden en bovenal met kinderen/jongeren.

Wat verwachten wij van jou?

  • Dat je een aantal uren per kwartaal voor Dex beschikbaar hebt voor het bestuursoverleg.
  • Dat je afhankelijk van je bestuurstaak soms ook tijd voor deelprojecten vrijmaakt.
  • Dat je er mede voor zorgt dat Dex ook in de komende jaren nog veel kinderen en jongeren blij kan maken, met een financiële bijdrage voor de aanschaf van zaken waar hun ouders geen geld voor hebben.
  • Dat je het pro bono doet, met als beloning de glimlach van de kinderen en jongeren die we via de stichting helpen.

Hebben we je belangstelling gewekt?

Neem dan contact op met Rob M. Visser per telefoon (024 3606222) of mail (mail@dexdedialeeuw).